Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Gjøvikregionen International School

Gjøvikregionen International School (GIS) is an international school opening in the Gjøvik region by August 2015. GIS will initially offer a Prima Years Programme, complementing this with a Middle Years Programme at a later stage.
website

Gjøvikregionen Utvikling

Gjøvikregionen Utvikling sin hovedmålsetting er å bruke sine ressurser på arbeidsoppgaver som vil bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet, og sette Gjøvikregionen på kartet som en av de mest vekstkraftige i landet.
webside

Innovasjon Norge

Bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. De profilerer også norsk næringsliv og Norge som reisemål.
webside

Ko-Aks AS

Et innovasjons- og kommersialiseringsselskap med base i Gjøvikregionen. Skal være en motor for innovasjon, nyskapning og vekst.
webside

Komm-In AS

Investerings- og kommersialiseringsselskap med base i industrien i Innlandet. Skal investere i vekstbedrifter og bidra til økt nyskaping i regionen.
webside

Lean Forum Norge og Innlandet

Et åpent forum for å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling. Forskning på og utvikling av "den norske modellen" og "lean filosofi" står sentralt i forumets arbeid.
webside

Norges Forskningsråd

Et regjeringsopprettet råd og strategisk organ som er ansvarlig for å fremme og markedsføre norsk forskning i innland og utland, forvalte forskningsmidler, fordele stipender, og gi styresmaktene råd i forskningspolitiske emner.
webside

NTNU

Har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har de et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag.
webside

Oppland Fylkeskommune


Oppland fylkeskommune er et regionalt folkevalgt organ med ansvar for viktige samfunnsoppgaver innen regional utvikling, videregående opplæring, næringsutvikling, samferdsel, kultur, tannhelse og folkehelse.
webside

SINTEF

Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.
webside

SIVA

Er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet, og skaper grobunn for morgendagens næringsliv gjennom en landsdekkende kjede av innovasjonsmiljøer.
weside

Trainee Innlandet

10 bedrifter og 2 næringsklynger lokalisert i Hedmak og Oppland er medlemmer i traineeprogrammet. Muligheten til å jobbe i inntil 3 ulike bedrifter gir traineene unik kunnskap og erfaring fra flere spennende bransjer, organisasjoner og kulturer.
webside

Vestre Toten kommune

Vestre Toten er en kommune som ligger i Oppland fylkeskommune og grenser til Østre Toten, Gjøvik, Gran, Søndre Land og Hurdal.
webside

Vitensenteret Innlandet

Et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.
webside