Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Kjører etter bilindustrien

03.03.2017

Skogindustrien har mye av de samme utfordringene som bilindustrien. Det handler om kontinuerlig forbedring, produktutvikling og kvalitetssikring i alle ledd.

 

Det sier adm dir Torodd Rande i Forestia. Bedriften produserer 300.000 m3 sponplater og er en av de ledende leverandørene i Norden, inngår i Byggma-konsernet og har 200 ansatte. Hovedadministrasjonen ligger på Braskereidfoss i Våler kommune i Hedmark.

Skogsindustribedriften har satt i gang et arbeid som skal gi økt produktivitet og bedre logistikk. SINTEF Raufoss Manufacturing i NCE Raufoss-klyngen bistår med å analysere nye muligheter samt simulere konsekvensene av ulike forbedringstiltak. Miljøet på Raufoss har lang erfaring fra automasjons- og prosessforbedringsprosjekter fra bilindustrien.

Produksjonen foregår i en fabrikk med innvendige arealer på størrelse med åtte fotballbaner, der i alt 20 produksjonsanlegg skal spille sammen. Basert på grundige analyser av verdistrøm skal produksjonsflyten i fabrikken forbedres, effektiviteten og kvaliteten økes.

En bedre produksjonsflyt vil kreve investeringer på anslagsvis 60 millioner kroner, som Rande mener vil kunne spare inn i løpet av tre år. Bare på kappesvinn har de regnet ut at det er 5-10 millioner kroner å spare i året.

Når produksjonskostnaden senkes, så øker konkurransekraften, men også markedet geografisk sett.

– Effektiviseringen gir rom for noe høyere transportkostnader, hvilket gjør at vi kan konkurrere i markeder lengre unna. Vi kommer i posisjon i store markeder som Nederland, Frankrike og Tyskland, sier Torodd Rande.

Raufoss-miljøet har verdensledende spisskompetanse på å oppnå produktivitet innen vareproduksjon. Med Omstillingsmotoren gjøres ekspertisen som er bygget opp i klyngen mer tilgjengelig for bedrifter over hele landet.

– Forestia-samarbeidet er et stjerneeksempel på kobling mellom ulike bransjer for å ta fram nye, konkurransedyktige løsninger for internasjonale markeder. I Omstillingsmotoren kan vi nå få gjort mer av dette, sier prosjektleder for NCE Raufoss Sverre Narvesen.

Omstillingsmotoren er en satsing fra Innovasjon Norge som skal få bedrifter over hele landet til raskere å fornye sine produkter, tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller. ”Motoren” består av et knippe innovative klynger som utvikler og deler kompetanse, teknologi og nettverk innenfor digitalisering, produktivitet og innovasjonstakt. Dette er områder som er helt avgjørende for raskere omstilling og fornyelse i næringslivet. Omstillingsmotoren startes opp i 2017.

– Helt avgjørende å kunne dra veksler på kompetansen som den godt sammensveisede klynga på Raufoss har prøvd ut og raffinert i løpet av mange år med kravstore kunder.

Rande kommer fra Kongsberg Automotive på Raufoss. Der opplevde han hvordan klyngesamarbeidet var viktig, også for en av verdens ledende fabrikker innen koblinger til den globale bilindustrien.

–  I industriparken på Raufoss var det meget enkelt å hente kompetanse, som man som ensom bedrift ikke hadde rygg til å sitte på alene. Den fordelen ville jeg ta med seg til treindustrien, sier Torodd Rande.

Da Rande i 2012 mottok Automatiseringsprisen fra Elektroforum på vegne av bedriften sa han at "et blomstrende fagmiljø er en viktig grunn til at Kongsberg Automotive er blitt en suksessbedrift". På Braskereidfoss er det imidlertid få naboer der Forestia kan hendte erfaringer.

– Heldigvis er det ikke langt til Raufoss, som har kompetanse i verdensklasse, sier Torodd Rande.

Sak hentet fra NCEclusters.no

Det sier adm dir Torodd Rande i Forestia. Bedriften produserer 300.000 m3 sponplater og er en av de ledende leverandørene i Norden, inngår i Byggma-konsernet og har 200 ansatte. Hovedadministrasjonen ligger på Braskereidfoss i Våler kommune i Hedmark.

Skogsindustribedriften har satt i gang et arbeid som skal gi økt produktivitet og bedre logistikk. SINTEF Raufoss Manufacturing i NCE Raufoss-klyngen bistår med å analysere nye muligheter samt simulere konsekvensene av ulike forbedringstiltak. Miljøet på Raufoss har lang erfaring fra automasjons- og prosessforbedringsprosjekter fra bilindustrien.

Produksjonen foregår i en fabrikk med innvendige arealer på størrelse med åtte fotballbaner, der i alt 20 produksjonsanlegg skal spille sammen. Basert på grundige analyser av verdistrøm skal produksjonsflyten i fabrikken forbedres, effektiviteten og kvaliteten økes.

En bedre produksjonsflyt vil kreve investeringer på anslagsvis 60 millioner kroner, som Rande mener vil kunne spare inn i løpet av tre år. Bare på kappesvinn har de regnet ut at det er 5-10 millioner kroner å spare i året.

Når produksjonskostnaden senkes, så øker konkurransekraften, men også markedet geografisk sett.

– Effektiviseringen gir rom for noe høyere transportkostnader, hvilket gjør at vi kan konkurrere i markeder lengre unna. Vi kommer i posisjon i store markeder som Nederland, Frankrike og Tyskland, sier Torodd Rande.

Raufoss-miljøet har verdensledende spisskompetanse på å oppnå produktivitet innen vareproduksjon. Med Omstillingsmotoren gjøres ekspertisen som er bygget opp i klyngen mer tilgjengelig for bedrifter over hele landet.

– Forestia-samarbeidet er et stjerneeksempel på kobling mellom ulike bransjer for å ta fram nye, konkurransedyktige løsninger for internasjonale markeder. I Omstillingsmotoren kan vi nå få gjort mer av dette, sier prosjektleder for NCE Raufoss Sverre Narvesen.

Omstillingsmotoren er en satsing fra Innovasjon Norge som skal få bedrifter over hele landet til raskere å fornye sine produkter, tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller. ”Motoren” består av et knippe innovative klynger som utvikler og deler kompetanse, teknologi og nettverk innenfor digitalisering, produktivitet og innovasjonstakt. Dette er områder som er helt avgjørende for raskere omstilling og fornyelse i næringslivet. Omstillingsmotoren startes opp i 2017.

– Helt avgjørende å kunne dra veksler på kompetansen som den godt sammensveisede klynga på Raufoss har prøvd ut og raffinert i løpet av mange år med kravstore kunder.

Rande kommer fra Kongsberg Automotive på Raufoss. Der opplevde han hvordan klyngesamarbeidet var viktig, også for en av verdens ledende fabrikker innen koblinger til den globale bilindustrien.

–  I industriparken på Raufoss var det meget enkelt å hente kompetanse, som man som ensom bedrift ikke hadde rygg til å sitte på alene. Den fordelen ville jeg ta med seg til treindustrien, sier Torodd Rande.

Da Rande i 2012 mottok Automatiseringsprisen fra Elektroforum på vegne av bedriften sa han at "et blomstrende fagmiljø er en viktig grunn til at Kongsberg Automotive er blitt en suksessbedrift". På Braskereidfoss er det imidlertid få naboer der Forestia kan hendte erfaringer.

– Heldigvis er det ikke langt til Raufoss, som har kompetanse i verdensklasse, sier Torodd Rande.

Geir

Tilbake til aktuelt