Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Anita Hager er robotrektoren

13.03.2017

Det første robotøyet i sitt slag i verden er produsert av et norsk firma og solgt av Intek Engineering AS på Sagvoll.

 – Kjempespennende, sier ingeniør Olaf Andrs Pedersen fra Gjøvik. I ett år har han arbeidet i den svært så avanserte bedriften på «toppen» av Sagvoll, sør for Raufoss sentrum. Ingeniøren viser siste skrik av et tredimensjonalt kamera til roboter, med et øye som er så nøye og så raskt i sin oppfatning av oppgavene. Det skal monteres på en robot for levering til et verdensledende produksjonsselskap i Raufoss industripark.

Norgestoppen

28 ansatte i Intek Engineering AS har i alt 452 års roboterfaring, opplyser daglig leder og medeier Anita Hager. Selv om robotteknologien med armer og annet utstyr har vært godt kjent for bedriften i mange år, ble et nytt robot-kapittel skrevet i 2014.

– Vi satser på å utvikle kunnskapen om roboter og bli eksperter. Jeg ble robotrektoren med studenter (roboter) som måtte læres opp til å snakke språk og få en god oppførsel. Robotene må læres opp til å gjøre en jobb. Derfor må de tenke og se, ha intelligens og øyne, opplyser Anita Hager.

Bjørn Morten Orderløkken, ledere for utvikling og Hagers bedre halvdel, tilføyer:

– Vi er blitt blant de aller største og fremste på robotutvikling i landet, på samhandling mellom mennesker og roboter. 30 prosent av alle robotene i Norge var innom oss i skauen på Sagvoll, tilføyer han.

Raufoss i teten

Intek Engineering kjøper roboter fra flere leverandører, Kuka og ABB, er bant dem. Når 30 av 100 solgte roboter på årsbasis i Norge kommer til Intek på Sagvoll, er det for å sette robotene i system etter kundenes ønsker. Det være seg språk og oppførsel.

– Vi driver med skreddersøm for å tilpasse robotene til kundenes behov og ønsker. Derfor blir vi mer en partner eller leverandør, tilføyer robotrektor Hager.

I fjor leverte Intek-bedriften 17 roboter til bildelprodusenten Benteler på Raufoss.

– Robottettheten på Raufoss er veldig høy. Raufoss Technology, Nammo Raufoss, Benteler og Hexagon Ragasco er store kunder. Vi er heldige som har så mange verdensledende kunder i industriparken. Da må vi tenke ut verdensledende løsninger på det vi driver med, opplyser Hager og Orderløkken.

Effektivisering

Norge ligger langt bak sine skandinaviske naboer, Sverige og Danmark, i omsetning og bruk av roboter. Antallet på 100 i Norge i fjor utgjør omtrent en firedel av antallet i nevnte naboland.

– Robotmarkedet i Norge har et stort vekstpotensial. Det gir løsninger som effektiviserer og ikke minst sikrer bedrifters framtid, sier Anita Hager. Roboter med spesifikke løsninger for kundene går også fra Sagvoll til kunder langs kysten. Fiskeindustrien etterspør slike løsninger for sortering og pakking av fisk.

Intek Engineering har også sin egen robot for demonstrasjon, en liten sak med flere øyne. Den kan bære 100 kg og trekke ett eller annet på inntil 300 kg, for eksempel sykeseng.

Setter rekorder

Roboter bidrar stort til en utrolig fin vekst for Intek Engineering AS. Fjoråret ga rekordomsetning på omtrent 58 millioner kroner, et oppsving på 20 prosent fra 2015. Med datterselskapet Intek Automatisering AS på Hamar kom omsetningen opp i 68 millioner. Driftsmarginen ligger på fire-fem prosent, det vil si godt over en million kroner i overskudd før skatt.

– Vi jobber hardt for å få en like god utvikling, eller bedre i 2017, sier robotrektoren og ser for seg flere ordrer og flere ansatte, hvis de rette folkene dukker opp.

Apropos robot. Navnet stammer fra den tsjekkiske forfatteren Karl Capek og hans teaterstykke R.U.R. Robota betyr pliktarbeid

Artikkelen er hentet fra Oppland Arbeiderblad

Geir

Tilbake til aktuelt