Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Med Venstre på gründersafari

20.03.2017

SINTEF Raufoss Manufacturing og Total Innovation hadde fredag 17/3 besøk fra Venstre, med partileder Trine Skei Grande i spissen.

 

Besøket kom i stand etter en dialog med stortingsrepresentant Ketil Kjenseth om gründerskap, nyskapning, utvikling i regionen og rammevilkår for dette.

I møtet presenterte vi vårt miljø og la vekt på våre planer framover, spesielt den videre utviklingen av klyngen etter 10 år med NCE og økt satsing på industriell innovasjon gjennom etableringen av Total Innovation.

Hele klyngen arbeider sammen for å realisere programmet Klynger som Omstillingsmotor og dermed både kunne utvikle vår klynge videre og samtidig kunne spre vår kompetanse til andre deler av norsk næringsliv.

Vi er klare til å ta en stor rolle i omstillingen i Norge! Hvem kan være bedre rustet til det enn oss?

Diskusjonen gikk rundt effektive virkemidler, ubyråkratiske prosesser og attraktivitet for investeringer og satsing i Norge ift andre aktuelle land.

Vi opplevde spesiell interesse for eksemplene på hvordan vår kompetanse kan brukes i andre sektorer og bransjer, feks innen helseteknologi og offshore.

 

Geir

Tilbake til aktuelt