Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Nye Hunton skaper 40–60 nye arbeidsplasser

07.04.2017

Nå er det klart for det som blir Hunton næringspark i Skjerven skog i Hunndalen. Selskapets fabrikk nummer to får 40 til 60 nye arbeidsplasser og vil koste 200 millioner kroner.

Den nye fabrikken for produksjon av trefiberisolasjon skal etter planen settes i drift i juni 2018. Det opplyste fabrikkledelsen under allmøte på Varde torsdag kveld. Ordfører Bjørn Iddberg og andre sentrale fra kommunen var strålende fornøyd. Endelig har Gjøvik kommune fått en stor etablering på kroken i hard konkurranse med andre kommuner i Oppland.

Søker etter folk

Like over påske søker Hunton etter nye medarbeidere for sin fabrikk nummer to i Gjøvik kommune. Ordfører Bjørn Iddberg ga en fullsatt sal på Varde en oversikt over historiske røtter for industrien i Gjøvik og i Vardal.

Hunton Fiber har hatt en utrolig solid vekst med gode økonomiske resultater for fabrikken i Gjøvik sentrum. Den setter omsetningsrekorder nesten hvert år, og så å si alltid med solide overskudd. Produksjonen av trefiberplater gir arbeid til godt over 110 personer.

Nå kommer Hunton næringspark med 40 til 60 ansatte når fabrikk nummer to er i full produksjon med matteisolasjon og blåseisolasjon på to forskjellige fabrikklinjer.

– Det er stor stas å fortelle dere om etableringen. Hunton har kjøpt 150 dekar i Skjerven næringspark og kommunen har kjøpt eiendommen til Hunton på Mjøsstranda der flishoggeriet til bedriften ligger. Når den andre fabrikken kommer i full produksjon med 40 til 60 nyansatte, gir det ringvirkninger med flere arbeidsplasser, sa ordføreren og minnet om Gjøvik kommune som den største skogeieren i Oppland.

Han fortalte også om sannsynlige ringvirkninger, en ny arbeidsplass skaper ytterligere fire. I så fall blir det 200 nye når 50 ansatte er i sving i Hunton næringspark. Det vil også kunne føre til innflytting i kommunen.

Fabrikk i tre

Den nye fabrikken ved Brennbakkvegen og like ved Fylkesveg 33, legger beslag på 64 dekar av Huntons oppkjøp på 150 dekar. Kommunens prosjektleder Christian Nordsjø sier Huntons fabrikk nummer to dekker et område tilsvarende størrelsen på i alt ni fotballbaner.

Runar Jakobsen, fabrikkdirektør i Hunton Fiber i sentrum, orientere de omtrent 70 frammøtte om det «grønne skifte», den nye fabrikken representer. Selve bygningen skal bygges i massivt tre. Når produksjonen går for fullt går det med utrolig mye granflis i produksjonen. Ved full kapasitet kommer det seks-sju lastebiler inn med flis i døgnet. Produserer kun isolasjonsmatter av denne råvaren, må de fraktes ut av i alt 37 lastebiler. Det er fordi mattene inneholder mye luft.

De to produksjonslinjene kan ikke være i drift samtidig. En lager matte isolasjon, den andre blåseisolasjon. Rockwool og Glava er konkurrerende produkter.

Brennbakkroa

Tom Wasenden, prosjektleder for den nye fabrikken, orienterte om både drift og naboforhold til dem som bor i Brennbakkroa.

– Når hele fabrikken har klampen i bånn, bruker den 17–18 megawatt (ikke olje). Strømforbruket er voldsomt. Hunton har sitt eget e-verk og har konsesjon. Vi legger ned to høyspentkabler. Det samme gjør Eidsiva. Og vi skal grave 1740 meter og er i god dialog med grunneiere.

Prosjektlederen var også opptatt av omgivelsene, det vil si naboer i Brennbakkroa. Tiltak skal gjøres for å hindre trestøv (inntil 2,7 kilogram per time) å bli ei plage for naboer.

Kommunen skal for øvrig oppgradere Brennbakkvegen med større bredde, fortau og gatelys. 36000 kvadratmeter skal også asfalteres.

Øveraasen neste?

Kommunalsjef Per A. Rognerud er svært godt fornøyd med Huntons valg av Skjerven for fabrikk nummer to.

Industriområdet har omtrent ikke hatt noen utvikling siden 1980-90-tallet. Nå bidrar Hunton til ny giv i feltet. I slutten av april kan Øveraasen-ledelsen avgjøre om ny fabrikk skal bygges like ved Hunton i Skjerven industriområde. Rognerud sier det i så fall er 50 dekar til formålet, ikke langt unna Oppland Tørkefabrikk.

Gjøvik kommune har blant annet tilbudt næringstomt i Bjugstadmarka, Dalborgmarka, Ås skog vest (bak Sulland i Hunndalen), Vismunda på Biri og i Skjerven næringspark. Raufoss industripark har også vært inne bildet, da et stort område nord i parken ligger i Gjøvik kommune.

Godt fornøyd tilhørere, etter det OA erfarer, fikk også høre om vanntilførsel. Isolasjonsmaterialet ble opplyst av Hunton-ledelsen å være lite brennbar. Men vann (50 kubikk i sekunder) skal føres i en 300 millimeter vannledning fra Øverby.

Artikkelen er hentet fra Oppland Arbeiderblad

Geir

Tilbake til aktuelt
KONTAKTPERSONER

Prosjektkoordinator
Lars Rognås
lars.rognas@sintef.no
Tlf: 4085216

AKTUELT

Informasjonsmøte om Omstillingsmotor
Gjennom Omstillingsmotor kan du få hjelp til ditt kompetanseløft. NCE Raufoss fått ansvar innen avansert produksjon, og målet er å bidr...
Les mer ›››
- Gjøvikregionen er vekstmotoren
- Gjøvikregionen befester sin posisjon som motor for vekst og utvikling i Innlandet, sier Innovasjon Norge-direktør. ...
Les mer ›››
Workshop on Industry 4.0
Do you need help from industrial experts on Industry 4.0? Fraunhofer Institute for Production Technology (IPT) and SINTEF are arranging a jo...
Les mer ›››
Dokka Fasteners og NTNU samarbeider om smarte bolt
Innen fire år skal det bygges et kontrollsenter på Dokka der bolter i hele verden selv skal fortelle når de må vedlikeholdes. ...
Les mer ›››

NYHETER

Nyhetsbrev