Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Ny ledelse i NCE Raufoss klyngen

03.05.2017

Styringsgruppemøte og endringer i ledelsen i NCE Raufoss

På agendaen var blant annet valg av ny klyngeleder. Sverre Narvesen har vært leder for NCE Raufoss helt siden oppstarten i 2006, og faktisk før det også, fra forprosjektet som startet i 2004. Kontinuitet er en viktig suksessfaktor – og det manglet ikke på lovord da Sverre ble takket av i dag. Sverre har gjort en formidabel innsats for industrien, klyngen og regionen, både gjennom å bygge opp et svært sterkt felles miljø for forskning, utvikling og innovasjon samt ikke minst bidratt til en helt annen synlighet enn tidligere. I dag er industrien i og rundt Raufoss godt kjent nasjonalt og synlig både politisk og i media. Resultatene gjennom det tiårige programmet er imponerende, og NCE Raufoss scorer høyt på alle evalueringer. Sverre ble formelt takket av av Christopher Braathen, leder i styringsgruppen. Christopher overrakte en spesialdesignet skulptur inspirert av klyngens egen innovasjonspris Kubistprisen, selvfølgelig maskinert i aluminium.  

Som ny klyngeleder valgte styringsgruppen Svein Terje Strandlie, nytilsatt adm.dir i SINTEF Raufoss Manufacturing AS, til stor akklamasjon. Svein Terje la vekt på de utfordringene og mulighetene klyngen og norsk industri står overfor i sitt innlegg. Omstillingsbehovet i Norge er godt dokumentert og representerer både betydelige utfordringer og store muligheter. Vår klynge bør være godt posisjonert for å spille en sentral rolle i dette arbeidet. Samtidig skal klyngearbeidet bidra til enda mer effektive og smarte bedrifter. Det er nå flere strategisk viktige nasjonale prosesser å følge med på, spesielt Klynger som omstillingsmotor og Katapult, to store program der NCE Raufoss skal ta sentrale roller og bidra aktivt til økt verdiskapning.  

Møtet ble avsluttet med en runde rundt bordet. Det er svært hyggelig å konstatere at bedriftene i klyngen er inne i en veldig offensiv periode. Uten unntak ble det rapportert om betydelige investeringer, økte markedsandele, stor vekst og nye satsinger. Gjennomgangstemaet gikk på utfordringer med å håndtere alle de nye mulighetene raskt nok. Sterkere vitnesbyrd om en offensiv og konkurransedyktig klynge i vekst kan man ikke få.

Geir

Tilbake til aktuelt
KONTAKTPERSONER

Prosjektkoordinator
Lars Rognås
lars.rognas@sintef.no
Tlf: 4085216

AKTUELT

Informasjonsmøte om Omstillingsmotor
Gjennom Omstillingsmotor kan du få hjelp til ditt kompetanseløft. NCE Raufoss fått ansvar innen avansert produksjon, og målet er å bidr...
Les mer ›››
- Gjøvikregionen er vekstmotoren
- Gjøvikregionen befester sin posisjon som motor for vekst og utvikling i Innlandet, sier Innovasjon Norge-direktør. ...
Les mer ›››
Workshop on Industry 4.0
Do you need help from industrial experts on Industry 4.0? Fraunhofer Institute for Production Technology (IPT) and SINTEF are arranging a jo...
Les mer ›››
Dokka Fasteners og NTNU samarbeider om smarte bolt
Innen fire år skal det bygges et kontrollsenter på Dokka der bolter i hele verden selv skal fortelle når de må vedlikeholdes. ...
Les mer ›››

NYHETER

Nyhetsbrev