Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Én milliard til forskningsinfrastruktur

29.06.2017

Norges forskningsråd har besluttet å tildele en milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser.

 Nær halvparten av prosjektene som får tildeling har industri og næringsliv som viktige brukere. I et av prosjektene har akademi og industri gått sammen for å etablere Norwegian Manufacturing Research Laboratory, som skal utvikle avanserte produksjonsmetoder. SINTEF Raufoss Manufacturing er partner i prosjektet.

Konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjør er fornøyd med tildelingene, selv om flere gode søknader fra SINTEF ikke nådde opp.

- Dette er en viktig ordning som vil styrke omstillingskraften i norsk næringsliv, og det er positivt at regjeringen følger opp ambisjonene. Det er bra at Forskningsrådet har hatt en åpen konkurranse. Dette er tildelinger som støtter opp om viktige hovedpillarer for norsk industri; energi, materialteknologi og hav. Sintef er også sammen med NTNU i det nye Norwegian Manufacturing Research Laboratory, som i tillegg til aktivitet på Gløshaugen, også er knyttet tett til digitalisering av industrielle klynger i Ålesund og på Gjøvik/Raufoss. I tillegg er SINTEF med i laboratorier for karakterisering av mineraler og materialer og for bioraffinering som også mottar støtte, sier Gjørv. 

Det er ikke klart hvor mye penger de enkelte søknadene tildeles. Det skal klargjøres gjennom forhandlinger mellom Forskningsrådet og de prosjektene som er innstilt til tildeling.

Les pressemelding fra Forskningsrådet og hele listen over tildelinger her.

 

Geir

Tilbake til aktuelt
KONTAKTPERSONER

Prosjektkoordinator
Lars Rognås
lars.rognas@sintef.no
Tlf: 4085216

AKTUELT

Investeringsvillige eiere inn i TOPRO
Avtalene ble signert i en ekstraordinær generalforsamling mandag formiddag. ...
Les mer ›››
Roboter fra Intek bygger maritime batterier i Tron
– Dette er den største ordren i vår historie. ...
Les mer ›››
NCE Raufoss blir nasjonal motor for omstilling
Foto: Innovasjon Norge   Ni industrielle kompetansemiljøer og konsortier fra hele landet har søkt Innovasjon Norge om opptak i Omst...
Les mer ›››
Industriprisen 2017
Torsdag 26. oktober ble Industriprisen 2017 arrangert i regi av ToTal-gruppen og NCE Raufoss. Slik gikk det: ...
Les mer ›››

NYHETER

Nyhetsbrev