Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Prototyp fra Toten kan bli framtidas strømfører

25.10.2017

Kapp Aluminium, Hydal Aluminium Profiler, VP-Metall og Sintef Raufoss er alle totenbedrifter som i fellesskap har laget det som kan bli framtidas høyspentmast. En prototyp sendes nå fra Kapp til Spania for fullskalatesting.

Det er Statnett som er oppdragsgiver i det som nå er et forsknings- og utviklingsprosjekt. Det var flere direktører fra Statnett til stede enn ansatte i Kapp Aluminium da høyspentmasta ble offisielt døpt på Kapp tirsdag. Det sier noe om hvor viktig og betydningsfullt oppdragsgiver Statnett ser på masta som totenbedriftene har laget i fellesskap.

Statsnetts forsknings- og utviklingsdirektør Sonja Berlinj hadde funnet fram champagnen og foretok en formell dåp foran en stor forsamling forsknings- og bedriftsledere. Masta ble døpt Alma.

Erstatter stål?
Høyspentmasta som er laget av bedriftene på Raufoss og Kapp, består av aluminiumsprofiler. Masta som nå ligger ferdig montert utenfor Kapp aluminiums lokaler er 32 meter høy, 26 meter bred og den avgir et fotavtrykk på 5 x 10 meter. Masta med bolter og barduner veier cirka fem tonn. En stålmast i samme størrelse veier 11 tonn.

Høyspentmaster i stål har vært det eneste saliggjørende de siste 50 år. Men nå ønsker altså Statnett og de samarbeidende totenbedriftene å utfordre stålkonstruksjonen med master i aluminium.

Slår dette til, snakker bedriftene om et betydelig produksjonsvolum og mange nye arbeidsplasser.

Halve vekten
– Hva er poenget med å bygge i aluminium?

– Det er et lettere materiale med høy styrke i forhold til vekten. Vi kan halvere antall helikopterløft. Dessuten kan vi montere mer av masta på bakken som gir oss mindre skruing i høyden. Det gir en stor HMS-gevinst. Og med aluminium kan vi presse ut akkurat den profilen vi ønsker og kan da integrere flere funksjoner i masta, sier prosjektleder i Statnett, Øyvind Welgaard.

I tillegg er aluminium nærmest vedlikeholdsfritt i forhold til stål som ruster.

Brukes i nord
– Når ser vi høyspentmaster i aluminium i bruk?

– Vi ønsker jo at dette kan bli en mast som kan brukes i Statnett. Men foreløpig er dette et FoU-prosjekt, så får vi ta det derfra. Men vi har et ønske om å bruke piloten ute i terrenget i et prosjekt i Nord-Norge i 2019, sier Welgaard.

Men først skal Alma demonteres på Kapp for å sendes til Sevilla i Spania. Der finnes et testanlegg der masta fullskalatestes for å se om beregningene tåler vær og vind.
Men Statnett-toppene har stor tro på at testresultatene blir gode.

Tredobling av ansatte
Kapp Aluminium er i dag en liten bedrift med åtte ansatte. Bedriften leverer i dag mange produkter til oljeindustrien som for eksempel landingsplattformer for helikoptre, samt trapper og gulv i oljebeslektet industri.

Det er altså de ansatte på Kapp som har bearbeidet aluminiumprofilene og montert aluminiumsmasta.

– Hva kan deltakelsen i dette prosjektet bety for Kapp Aluminium?

– Erfaringsmessig tar det to til fire år før det kan bli noe produksjon. Men hvis dette lykkes, så er dette et stort produkt som kan gi mange arbeidsplasser. Vi prater om mer enn dobling av vår kapasitet og kanskje en tredobling av antall ansatte, sier daglig leder Torbjørn Eng.

– Vi er klare
Hydal Aluminium Profiler på Raufoss har vært prosjektansvarlig overfor Forskningsrådet på aluminiumbruken. Hydal har utviklet og produsert de fleste delene i masta, VP-Metall har også sine bidrag. Masta består av 16 ulike profiler.

Administrerende direktør Vera Therese Flatebø i Hydal sier til OA at de er klare til å starte serieproduksjon av profilene i slike master om produktet skulle «ta av».

– Vi har utstyr til å presse store aluminiumsprofiler. Så en serieproduksjon av profilene som er brukt i denne masta, er midt i blinken for oss, sier Flatebø.

Organisering
Statnett vil nødvendigvis legge ut kjøp av master på anbud. Hvorvidt totenbedriftene er med videre, er ikke gitt.

Det er også uklart hvordan produksjonsselskapene skal organisere seg i forhold til Statnett.

– Neste steg nå er å se på hvordan vi skal organisere oss og vurdere hvem som skal drifte et selskap som har eierskap til produktet, sier Flatebø.

Sak hentet fra Oppland Arbeiderblad

Geir

Tilbake til aktuelt
KONTAKTPERSONER

Prosjektkoordinator
Lars Rognås
lars.rognas@sintef.no
Tlf: 4085216

AKTUELT

Klynger og nettverk i Innlandet
«En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter - små og store - som samhandler og innoverer gjennom utstrakt grad av ko...
Les mer ›››
Hexagon Ragasco har nådd en ny milepæl
Enda et mål er nådd for Hexagon Ragasco: selskapet feirer at 15 millioner gassbeholdere er solgt over hele verden. ...
Les mer ›››
Utreder mulighet for batterifabrikk i Gjøvikregio
NCE Raufoss og Total Innovation er engasjert i flere prosjekter ved industriell satsing på batteriproduksjon. Nå får partnere penger til ...
Les mer ›››
Profil-Lakkering AS blir en del av Hydal Aluminium
14. September signerte Hydal Aluminium Profiler en avtale om kjøp av samtlige aksjer i Profil-Lakkering AS. Gjennom nesten 30 år har bedri...
Les mer ›››

NYHETER

Nyhetsbrev