Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Industriprisen 2017

30.10.2017

Torsdag 26. oktober ble Industriprisen 2017 arrangert i regi av ToTal-gruppen og NCE Raufoss. Slik gikk det:

 Industriprisen ble arrangert for første gang i 2015. I år har arrangørene, ToTal-gruppen og NCE Raufoss, utvidet arrangementet med å invitere alle industribedriftene i hele Mjøs-regionen til å delta i konkurransen.
– Industribedriftene i Mjøs-regionen står for global teknologiutvikling og omstilling, og bak dette står det flinke folk på alle nivåer i bedriftene. Samspillet mellom ledelsen og ansatte er en av de viktigste faktorene for å lykkes. Vi har satset på et storslagent arrangement der vi skal dele entusiasme og stolthet over dem som bidrar til utvikling og vekst i klyngebedriftene, sier Mette Foss Dalseg som er leder i ToTal-gruppen.

Tok alle prisene
Daglig leder i NCE Raufoss Svein Terje Strandlie sier dette om dominansen fra bedriftene i Gjøvikregionen:
– Vi er gode og har mange gode team i de enkelte bedriftene i vår region. Samtidig har vi også mange gode prestasjoner. Derfor er det riktig å vise det fram i et slikt arrangement til inspirasjon for andre deler av industrien i Norge. Dette er en kveld som gjør meg stolt.
Men det var ikke bare prisvinnerne som deltok på Raufoss. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Kjetil Tvedt fra Norsk industri deltok på scenen i samtale med Svein Terje Strandlie. Ronni Le Tekrø åpnet kvelden med heftig gitarspill og Clas Brede Bråthen fra hopplandslaget intervjuet Tobias Alm fra Kolbu som har deltatt i yrkes-VM i CNC-dreiing.

Vinnerne:
Årets TAF/lærling: Sturla Schjørlien betegnes av juryen for å være i en helt egen divisjon i henhold til holdninger og faglig kunnskap. Han er et forbilde for for ansatte og lærlinger, er lærevillig og utviser stor faglig dyktighet langt over det som forventes.

Årets Ansatt: Tommy Granvang, Dokka Fasteners. Juryen begrunner at vinneren gir av seg selv. Fra første dag har Granvang vist stort engasjement og egeninnsats for å delta i bedriftens utvikling. Det faller helt naturlig for prisvinneren å «stå på» for bedriften.

Årets innovatør: Jan Erik Johansen, Manager Design Enge
neering/Aerospace propulsion hos Nammo. Jyryen sier: Vinneren kjennetegnes ved både å ha mange ideer, gode ideer, kreative ideer og ikke minst evnen til å omsette dem i praktisk anvendelse. 3D-printing i produksjon av rakettmotorer trekkes spesielt fram som et eksempel på vinnerens innovasjonsarbeid.

Årets team: Nammo team overflate/avdeling AFP. Juryen sier: Dette er et komplett team som er sammenspleiset gjennom opplæringsprosesser og benytter leanfilosofien i sitt daglige arbeid. Teamet er tverrfaglig og kan dokumentere resultater etter at teamet selv etablerer målsettinger. Teamet har fungert i en lengre tidsperiode.

Hedersprisen: Opplæringskontoret for industrifag på Raufoss. Juryen sier: Opplæringskontoret har utviklet lærlingekonseptet et steg videre mot industrien, skolen og regionen de siste årene. Juryen har lagt vekt på det langsiktige arbeidet Opplæringskontoret gjør for å sørge for at fagutdanningene rekrutterer godt og at lærlinger får god oppfølging og motivasjon for framtidig yrkesvalg.

Sak hentet fra Oppland Arbeiderblad

Geir

Tilbake til aktuelt
KONTAKTPERSONER

Prosjektkoordinator
Lars Rognås
lars.rognas@sintef.no
Tlf: 4085216

AKTUELT

Klynger og nettverk i Innlandet
«En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter - små og store - som samhandler og innoverer gjennom utstrakt grad av ko...
Les mer ›››
Hexagon Ragasco har nådd en ny milepæl
Enda et mål er nådd for Hexagon Ragasco: selskapet feirer at 15 millioner gassbeholdere er solgt over hele verden. ...
Les mer ›››
Utreder mulighet for batterifabrikk i Gjøvikregio
NCE Raufoss og Total Innovation er engasjert i flere prosjekter ved industriell satsing på batteriproduksjon. Nå får partnere penger til ...
Les mer ›››
Profil-Lakkering AS blir en del av Hydal Aluminium
14. September signerte Hydal Aluminium Profiler en avtale om kjøp av samtlige aksjer i Profil-Lakkering AS. Gjennom nesten 30 år har bedri...
Les mer ›››

NYHETER

Nyhetsbrev