Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

NCE Raufoss blir nasjonal motor for omstilling

01.11.2017

Foto: Innovasjon Norge

 

Ni industrielle kompetansemiljøer og konsortier fra hele landet har søkt Innovasjon Norge om opptak i Omstillingsmotoren. NCE Raufoss er 1 av 2 som har fått rollen som «Omstillingsmotor» for norsk industri i årene framover.

 – Det er utrolig gode nyheter at vi nå offisielt har fått status som nasjonal motor for omstilling, sier Svein Terje Strandlie, klyngeleder i NCE Raufoss og administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing. – NCE Raufoss har røtter tilbake til den første industrialiseringen i Norge og er i kraft av historien et sterkt bevis på industriens evne til stadig omstilling for å forbli konkurransedyktig og å vokse bærekraftig.

Omstillingsmotor som satsning
Omstillingsmotoren er en ny satsing i klyngeprogrammet som i løpet av 13 måneder skal gi minst 300 bedrifter over hele landet et kompetanseløft på områder som innovasjonsevne, bærekraft og muliggjørende teknologier. Satsingen skal bidra til raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Innovasjon Norge har satt av 30 millioner kroner til satsingen, og utlyst 2 oppdrag.

– Omstillingsmotoren skal gi oss mulighet til å videreutvikle spisskompetanse, teknologi og nettverk til internasjonalt ledende miljøer, og i bytte skal vi dele kompetanse, teknologi og nettverk med små og mellomstore bedrifter utenfor egen klynge, som har vilje og evne til fornyelse og omstilling, sier klyngeleder Svein Terje Strandlie.

Grønn, smart og nyskapende
Omstillingsmotoren skal videreutvikle NCE Raufoss sin ledende posisjon og demonstrere praktiske industrielle løsninger innen de muliggjørende teknologiene "Avanserte produksjonsmetoder" og "Avanserte materialer". – Ved å sikre flere tilgang til denne kompetansen, er vårt mål med Omstillingsmotoren å bidra til å gjøre norsk industri og norske SMB’er grønnere, smartere og mer nyskapende, forteller Jon Sandvik, prosjektleder for NCE Raufoss Omstillingsmotor og seniorrådgiver i SINTEF Raufoss Manufacturing.

Komplettere FoUI-verdikjeden
NCE Raufoss har søkt Innovasjon Norge om ROMa: NCE Raufoss Omstillingsmotor Manufacturing. ROMa skal spre kunnskap, erfaringer og arbeidssett fra NCE Raufoss, og vil bidra til at Norge får en komplett FoUI-verdikjede for vareproduksjon. Gode ideer fra grunnforskning, internasjonale nettverk, forskningsdrevet innovasjon, norske katapulter og regionale innovasjonsmiljø skal omsettes til industriell verdiskapning med bidrag fra Omstillingsmotoren.

– På Utviklingsarenaen vil ROMa høste forskningsresultater fra vitenskapelige partnere, og i Kompetanseløftet vil disse resultatene og industriell erfaring bringes videre til innovasjoner og industriell anvendelse. Vi gleder oss til å sette i gang, sier Jon Sandvik.

ROMa og Norsk katapult NMTC
ROMa vil være tett integrert med Norsk katapult NMTC, som har som ambisjon å utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i mini-fabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for både store og små bedrifter, på tvers av bransjer, over hele landet.

Ler mer her: http://www.sintef.no/siste-nytt/sintef-raufoss-manufacturing-og-nce-raufoss-far-norsk-katapult-senter/

Om NCE Raufoss
NCE Raufoss, det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, er en av de 16 NCE-klyngene i Norge. Klyngen er et konsortium av 17 medlemsbedrifter og omfatter i tillegg nettverket TotAl-gruppen med 41 medlemsbedrifter. Bedriftene er hovedsakelig lokalisert i Vest-Oppland, med kjerne i Raufoss Industripark. Fra og med starten i 2006 har SINTEF Raufoss Manufacturing vært vertskapsinstitusjon for NCE Raufoss.

Kontaktpersoner
Svein Terje Strandlie, klyngeleder NCE Raufoss
Telefon: 901 01 340, epost: svein.terje.strandlie@sintef.no

Jon Sandvik, prosjektleder NCE Raufoss Omstillingsmotor
Telefon: 917 45 878, epost: jon.sandvik@sintef.no

Relaterte linker:
Innovasjon Norge
Oppland Arbeiderblad 1.november
Oppland Arbeiderblad 2.november
Video. Svein Terje Strandlie og Alexandra Bech Gjørv samtaler om rollen som Omstillingsmotor.
Video. Jon Sandvik, prosjektleder for NCE Raufoss Omstillingsmotor

Geir

Tilbake til aktuelt
KONTAKTPERSONER

Prosjektkoordinator
Lars Rognås
lars.rognas@sintef.no
Tlf: 4085216

AKTUELT

Klynger og nettverk i Innlandet
«En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter - små og store - som samhandler og innoverer gjennom utstrakt grad av ko...
Les mer ›››
Hexagon Ragasco har nådd en ny milepæl
Enda et mål er nådd for Hexagon Ragasco: selskapet feirer at 15 millioner gassbeholdere er solgt over hele verden. ...
Les mer ›››
Utreder mulighet for batterifabrikk i Gjøvikregio
NCE Raufoss og Total Innovation er engasjert i flere prosjekter ved industriell satsing på batteriproduksjon. Nå får partnere penger til ...
Les mer ›››
Profil-Lakkering AS blir en del av Hydal Aluminium
14. September signerte Hydal Aluminium Profiler en avtale om kjøp av samtlige aksjer i Profil-Lakkering AS. Gjennom nesten 30 år har bedri...
Les mer ›››

NYHETER

Nyhetsbrev