Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Investeringsvillige eiere inn i TOPRO

12.12.2017

Avtalene ble signert i en ekstraordinær generalforsamling mandag formiddag.

 De nye eierne er Investinor og Nordic And Europe Health Invest AS (NEHI). Nordic And Europe Health Invest AS forvaltes av Serendipity Partners.

50 millioner
Målet er å lansere selskapets rullatorer i nye markeder, fortsette utviklingen av nye produkter av topp kvalitet og investere ytterligere i produksjonsfasilitetene på Gjøvik.

Topro Industri er i dag 100 prosent eid av Topro AS. Investinor og NEHI investerer gjennom et felles holdingselskap som etter emisjonen får en eierandel på 77,5 prosent i Topro Industri.

De nye eierne legger 40 millioner kroner i frisk kapital på bordet gjennom emisjonen, hvor dagens eiere bidrar med ytterligere 10 millioner kroner. Til sammen får rullatorprodusenten med dette 50 millioner kroner til å lansere selskapets rullatorer i nye markeder, fortsette utviklingen av nye produkter og investere ytterligere i produksjonsfasilitetene i Gjøvik.

– Dette er kanskje den største dagen i Topros 50-årige historie. Avtalen gjør oss i stand til å utvikle vårt allerede gode produkt videre, noe vi ikke hadde vært i stand til uten denne emisjonen, sier styreleder i Topro AS, Sigmund Egner, til Oppland Arbeiderblad.

Eksportrettet
– Topro Industri er en eksportrettet virksomhet i god utvikling. Selskapet er markedsledende i Tyskland og Benelux med potensial til å bli ledende i en rekke markeder over hele verden. Vi er glade for at vi sammen med Serendipity Partners, kan gi selskapet muligheten til å gjennomføre betydelige investeringer, både på Gjøvik og ute i eksportmarkedene, sier Haakon H. Jensen, administrerende direktør i Investinor.

Michael Bodd fra Serendipity Partners mener at man for å lykkes videre må selskapet også få gjennomslag i hjemmemarkedet, fortsette satsingen på innovasjon og ytterligere effektivisere produksjonen.

– Vi har stor tro på at Topro Industri vil gjøre nettopp det, og vi håper å kunne bidra til å skape et norsk kraftsenter innen hjelpemidler som bidrar til å øke livskvalitet og selvstendighet for personer med behov for assistanse i hverdagen, sier Bodd.

Nye arbeidsplasser

– Gjennom å tilføre selskapet kapital bidrar de nye eierne til at Topro Industri kan investere ytterligere i produktutvikling, automasjon og markedsarbeid, samt videreutvikle en allerede innovativ og kompetent organisasjon. Den offensive satsingen betyr også at vi planlegger å ansette flere nye medarbeidere i løpet av de kommende årene, sier Roar Husby, Investeringsdirektør i Investinor.

– Hvor mange nye arbeidsplasser kan det bli snakk om?

– På tegnebordet vårt nå ligger det an til i hvert fall et titalls nye arbeidsplasser, svarer Husby.

Topro Industri er i dag 100 prosent eid av Topro AS. Investinor og NEHI investerer gjennom et felles holdingselskap som etter emisjonen får en eierandel på 77,5 prosent i Topro Industri. Holdingselskapet eies 51 prosent NEHI og 49 prosent av Investinor. Egil Bodd, fra Serendipity Partners, blir ny styreleder i Topro Industri.

I forbindelse med investeringen inngås en ti års leiekontrakt på selskapets lokaler i Rambekkveien på Gjøvik. Utvidelse av eksisterende lokaler vil også bli vurdert for å øke selskapets produksjonskapasitet.

I henhold til inngåtte avtaler vil emisjonen bli gjennomført over nyttår 2018.

Sak hentet fra Oppland Arbeiderblad
Foto: Brynjar Eidstuen

Geir

Tilbake til aktuelt
KONTAKTPERSONER

Prosjektkoordinator
Lars Rognås
lars.rognas@sintef.no
Tlf: 4085216

AKTUELT

Nå vil de erobre el-nettet
Lokal industri står i startgropa for å erobre et nytt marked for aluminiumprodukter. ...
Les mer ›››
Sammen for vekst
NCE Raufoss inviterer til Innlandets industrikonferanse 30. januar 2019 på Toten Hotel Sillongen! ...
Les mer ›››
Klynger og nettverk i Innlandet
«En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter - små og store - som samhandler og innoverer gjennom utstrakt grad av ko...
Les mer ›››
Hexagon Ragasco har nådd en ny milepæl
Enda et mål er nådd for Hexagon Ragasco: selskapet feirer at 15 millioner gassbeholdere er solgt over hele verden. ...
Les mer ›››