Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

- Gjøvikregionen er vekstmotoren

22.03.2018


- Gjøvikregionen befester sin posisjon som motor for vekst og utvikling i Innlandet, sier Innovasjon Norge-direktør.

Arbeidsplasser innen eksportrettede næringer har hatt en vekst med 2,7 prosent i Gjøvikregionen de siste to årene, viser ferske sysselsettingsdata fra Innovasjon Norge. Industrien alene har skapte nær 300 flere arbeidsplasser i Gjøvikregionen i denne perioden. Dette er best i Innlandet. Både Lillehammerregionen og Hamarregionen har hatt nedgang i industrisysselsettingen, med henholdsvis 5,6 og 0,2 prosent.

Viktig indikator
- Gjøvikregionen har den største andelen av eksportnæringssysselsatte i Innlandet, og andelen er økende. Ser vi på de fire eksportnæringene landbruk, industri, reiseliv og IKT, har Gjøvikregionen den klart beste utviklingen i denne toårsperioden. Dette er den viktigste sysselsettingsindikatoren, fordi det er utviklingen i disse næringene som er forutsetningen for de andre arbeidsplassene, sier Christian Hedløv Engh, direktør hos Innovasjon Norge Innlandet.

Totalt sett har Hamarregionen hatt sterkest sysselsettingsvekst, etterfulgt av Gjøvikregionen. Dette skyldes i første rekke vekst innenfor bygg og anlegg og teknisk tjenesteyting og eiendom. Mye av denne aktiviteten er ifølge Hedløv Engh knyttet til stor aktivitet med veibygging i Hamar-området.

Gjøvik, Lillehammer og Hamar og deres respektive regioner har lik utvikling når det gjelder arbeidsplasser innen offentlig administrasjon. I tillegg til eksportnæringene har Gjøvikregionen best utvikling innenfor varehandel.

Ringvirkninger
- Eksportnæringene gir ringvirkninger til andre næringer, og derfor er vekst i eksportnæringer ekstra viktig for å oppnå regional vekst. I Gjøvikregionen økte antall arbeidsplasser i bygge- og anleggsvirksomheten i perioden med 176 personer og innen forretningsmessig tjenesteyting med 154 personer, opplyser Hedløv Engh.

Svein Terje Strandlie ved det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, NCE Raufoss, mener «samarbeid, delingskultur og kompetanseutvikling i klynger og troverdige fagmiljøer» er de viktigste suksessfaktorene sammen med «et godt fungerende økosystem av virkemidler lokalt, regionalt og nasjonalt».

Bra på Raufoss
- Konkurranse er drivkraften for å forbedre seg. Klyngebedriftene konkurrerer der de må og samarbeider der de kan, sier han.

- Det går bra om dagen og industrien har god kapasitetsutnyttelse. Dette gir seg utslag i nyansettelser som følge av nye satsinger og økt investeringsvilje. Dette ser vi blant annet i ny fabrikk på Hunton, ny presse ved Benteler og space-satsingen på Nammo, sier Strandlie.

Han viser også til betydningen av det regionale utviklingsarbeidet, blant annet gjennom Byregionprogrammet Gjøvik er med på. Her deltar også  NCE Raufoss, NTNU, Innovasjon Norge og fylkeskommunen og kommunene gjennom Gjøvikregionen Utvikling.

Avhengig av utlandet
Regionsjef Tore Jan Killi mener Norge og Innlandet trenger flere høyproduktive næringer og arbeidsplasser.

- Vekst i Innlandet blir i større grad avhengig av hva som skjer i utlandet. Vi må ta utgangspunkt i de fordelene vi har, og ikke minst de sterke og framtidsrettede kompetansemiljøene hvor potensialet for utvikling og vekst er størst. Aksen Raufoss

- Elverum blir derfor det mest interessante området for eksportrettet verdiskaping i det nye Innlandet fylke, mener han.

Investeringsvilje
Næringssjef i Gjøvikregionen Utvikling, Kai Glæserud, mener langsiktige satsinger og bruk av mange virkemidler over tid har gitt økt investeringsvilje også blant små og mellomstore bedrifter i Gjøvikregionen. Som eksempel nevner han Gjøvikbedriften Sagstuen AS, som har utvidet med 30 ansatte innen byggenæringen.

Det kom mye og høylytt misnøye fra Gjøvikregionen i januar, da fylkeskommunale arbeidsplasser i det kommende innlandsfylket ble fordelt. Nye rop kom da det statlige ekspertutvalget la fram forslag som skapte frykt for at et hundretalls statlige arbeidsplasser i Gjøvikregionen kunne bli flyttet og samlokalisert med den kommende, nye fylkesadministrasjonen på Hamar.

Sårene er slikket
Nå kan det virke som såret er slikket. Regionrådsleder Guri Bråthen var nylig ute og løftet fram privat sektor som den viktigste for regionens utvikling.

- Gjennom arbeidet i Gjøviks byregionprogram har Gjøvikregionen satt arbeidsplassutvikling i privat næringsliv øverst på agendaen, sier prosjektleder Gunn Mari Rusten.

- Jeg mener vi nå begynner å se resultater av denne måten å jobbe på. Etter flere år med svak arbeidsplassutvikling har Gjøvikregionen fått et oppsving etter 2016, påpeker hun.

På bildet: F.v. næringssjef Kai Glæserud, Gjøvikregionen Utvikling, prosjektleder Gunn Mari Rusten, Svein Terje Strandlie hos NCE Raufoss og regionsjef Tore Jan Killi.

Saken er hentet fra Oppland Arbeiderblad.

GJØVIK: - Gjøvikregionen befester sin posisjon som motor for vekst og utvikling i Innlandet, sier Innovasjon Norgedirektør.
Arbeidsplasser innen eksportrettede næringer har hatt en vekst med 2,7 prosent i Gjøvikregionen de siste to årene, viser ferske sysselsettingsdata fra Innovasjon Norge.
Industrien alene har skapte nær 300 flere arbeidsplasser i Gjøvikregionen i denne perioden.
Dette er best i Innlandet. Både Lillehammerregionen og Hamarregionen har hatt nedgang i industrisysselsettingen, med henholdsvis 5,6 og 0,2 prosent.

Viktig indikator
- Gjøvikregionen har den største andelen av eksportnæringssysselsatte i Innlandet, og andelen er økende. Ser vi på de fire eksportnæringene landbruk, industri, reiseliv og IKT, har Gjøvikregionen den klart beste utviklingen i denne toårsperioden. Dette er den viktigste sysselsettingsindikatoren, fordi det er utviklingen i disse næringene som er forutsetningen for de andre arbeidsplassene, sier Christian Hedløv Engh, direktør hos Innovasjon Norge Innlandet.
Totalt sett har Hamarregionen hatt sterkest sysselsettingsvekst, etterfulgt av Gjøvikregionen. Dette skyldes i første rekke vekst innenfor bygg og anlegg og teknisk tjenesteyting og eiendom. Mye av denne aktiviteten er ifølge Hedløv Engh knyttet til stor aktivitet med veibygging i Hamar-området.
Gjøvik, Lillehammer og Hamar og deres respektive regioner har lik utvikling når det gjelder arbeidsplasser innen offentlig administrasjon. I tillegg til eksportnæringene har Gjøvikregionen best utvikling innenfor varehandel.

Ringvirkninger
- Eksportnæringene gir ringvirkninger til andre næringer, og derfor er vekst i eksportnæringer ekstra viktig for å oppnå regional vekst. I Gjøvikregionen økte antall arbeidsplasser i bygge- og anleggsvirksomheten i perioden med 176 personer og innen forretningsmessig tjenesteyting med 154 personer, opplyser Hedløv Engh.
Svein Terje Strandlie ved det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, NCE Raufoss, mener «samarbeid, delingskultur og kompetanseutvikling i klynger og troverdige fagmiljøer» er de viktigste suksessfaktorene sammen med «et godt fungerende økosystem av virkemidler lokalt, regionalt og nasjonalt».

Bra på Raufoss
- Konkurranse er drivkraften for å forbedre seg. Klyngebedriftene konkurrerer der de må og samarbeider der de kan, sier han.
- Det går bra om dagen og industrien har god kapasitetsutnyttelse. Dette gir seg utslag i nyansettelser som følge av nye satsinger og økt investeringsvilje. Dette ser vi blant annet i ny fabrikk på Hunton, ny presse ved Benteler og space-satsingen på Nammo, sier Strandlie.
Han viser også til betydningen av det regionale utviklingsarbeidet, blant annet gjennom Byregionprogrammet Gjøvik er med på. Her deltar også NCE Raufoss, NTNU, Innovasjon Norge og fylkeskommunen og kommunene gjennom Gjøvikregionen Utvikling.

Avhengig av utlandet
Regionsjef Tore Jan Killi mener Norge og Innlandet trenger flere høyproduktive næringer og arbeidsplasser.
- Vekst i Innlandet blir i større grad avhengig av hva som skjer i utlandet. Vi må ta utgangspunkt i de fordelene vi har, og ikke minst de sterke og framtidsrettede kompetansemiljøene hvor potensialet for utvikling og vekst er størst. Aksen Raufoss - Elverum blir derfor det mest interessante området for eksportrettet verdiskaping i det nye Innlandet fylke, mener han.

Investeringsvilje
Næringssjef i Gjøvikregionen Utvikling, Kai Glæserud, mener langsiktige satsinger og bruk av mange virkemidler over tid har gitt økt investeringsvilje også blant små og mellomstore bedrifter i Gjøvikregionen. Som eksempel nevner han Gjøvikbedriften Sagstuen AS, som har utvidet med 30 ansatte innen byggenæringen.
Det kom mye og høylytt misnøye fra Gjøvikregionen i januar, da fylkeskommunale arbeidsplasser i det kommende innlandsfylket ble fordelt. Nye rop kom da det statlige ekspertutvalget la fram forslag som skapte frykt for at et hundretalls statlige arbeidsplasser i Gjøvikregionen kunne bli flyttet og samlokalisert med den kommende, nye fylkesadministrasjonen på Hamar.

Sårene er slikket
Nå kan det virke som såret er slikket. Regionrådsleder Guri Bråthen var nylig ute og løftet fram privat sektor som den viktigste for regionens utvikling.
- Gjennom arbeidet i Gjøviks byregionprogram har Gjøvikregionen satt arbeidsplassutvikling i privat næringsliv øverst på agendaen, sier prosjektleder Gunn Mari Rusten.
- Jeg mener vi nå begynner å se resultater av denne måten å jobbe på. Etter flere år med svak arbeidsplassutvikling har Gjøvikregionen fått et oppsving etter 2016, påpeker hun.

Bildetekst:
 - MOTOR: De gleder seg over god utvikling og arbeidsplassvekst i industrien og andre eksportnæringer i Gjøvikregionen. F.v. næringssjef Kai Glæserud, Gjøvikregionen Utvikling, prosjektleder Gunn Mari Rusten, Svein Terje Strandli hos NCE Raufoss og regionsjef Tore Jan Killi.
 - INNOVASJON NORGE-DIREKTØR: Christian Hedløv Engh. ARKIVBILDE

© Oppland Arbeiderblad
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning fra Retriever eller den enkelte utgiver.

NCE Raufoss

Tilbake til aktuelt