Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Informasjonsmøte om Omstillingsmotor

18.04.2018

Gjennom Omstillingsmotor kan du få hjelp til ditt kompetanseløft. NCE Raufoss fått ansvar innen avansert produksjon, og målet er å bidra til omstilling av små- og mellomstore bedrifter over hele landet. Det inviteres nå til informasjonsmøte 9. mai på MTNC på Raufoss.

Verden rundt oss er i endring. Raskt. Det skaper utfordringer for de fleste virksomheter. Men samtidig er det også store muligheter. For at Norge skal lykkes internasjonalt fremover må vi utnytte forretningsmulighetene som ligger i ny teknologi og avansert produksjon.

Gjennom Omstillingsmotor kan du få hjelp til ditt kompetanseløft. Det tilbys skreddersydde workshops, hospitering, rådgivning og andre former for kompetanseheving i regi av Norges skarpeste miljøer innen digitalisering og avansert produksjon.

NCE Raufoss fått ansvar innen manufacturing/avansert produksjon. Målet er å ta grep om den digitale omstillingen av norsk næringsliv ved å bidra til omstilling av små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) over hele landet.

Det inviteres nå til informasjonsmøte 9. mai på katapult-senter Manufacturing Technology på Raufoss.


Agenda

09:45 – 10:00     Registring og kaffe

10:00 – 10:15     Velkommen

10:15 – 11:00     Hva er Raufoss Omstillingsmotor Manufacturing?

11:00 – 11:30     Eksempler fra bedrifter som har benyttet Raufossmiljøet i sine kompetanseløft

11:30 – 12:15     Lunsj og mingling

12:15 – 12:35     Omstillingsmotor Digitalisering

12:35 – 12:50     Kobling til MTNC

12:50 – 13:10     Øvrige muligheter for offentlig medfinansiering av utviklingsarbeid

13:10 - 13:50      Kaffe og drøfting av bruk av Omstillingsmotorene

13:50 – 14:00     Oppsummering, veien videre og takk for i dag

14:00 – 16:00     Muligheter for 1-1 dialog med Omstillingsmotoren, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og MTNC

 

Mer informasjon og påmelding

Mer informasjon finnes her

Påmelding innen 4. mai per epost til Innovasjon Norge ved Gretha Karin Larsson

NCE Raufoss

Tilbake til aktuelt