Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Utreder mulighet for batterifabrikk i Gjøvikregionen

17.10.2018

NCE Raufoss og Total Innovation er engasjert i flere prosjekter ved industriell satsing på batteriproduksjon. Nå får partnere penger til å jobbe mer konkret og planmessig i håp om å realisere en slik virksomhet i Gjøvikregionen.

Bedriftsutviklingsprosjektet i Gjøvikregionen som ledes av Bjørn Fauchald, bevilget i forrige uke 300.000 kroner til dette arbeidet. Det bekrefter Fauchald overfor Oppland Arbeiderblad.

Regionen ønsker å ta muligheten om en batterifabrikk et steg videre etter lanseringen som ble gjort av Bellona og Eidsiva sist vinter.

Allerede engasjert

– Det som er viktig i denne saken, er at dette ikke skjer etter et initiativ fra Total Innovation. Dette er en bestilling fra Gjøvikregionen Utvikling, sier Fauchald.

Det framgår av prosjektbeskrivelsen at NCE Raufoss allerede er engasjert i flere konkrete prosjekter med tanke på industriell satsing på batteriproduksjon samt en nasjonal overordnet strategi for å fremme Norges som en lokasjon for de store internasjonale aktørene.

– Vegen til en industrialisering er god lang, og det kreves fortsatt fokusert og planmessig arbeid over tid for å kunne realisere ny virksomhet og vekst i regionen, skriver Total Innovasjon og NCE Raufoss i beskrivelsen.

Kontaktes av aktører

Selv om vegen er lang, mener partene likevel at det er en realisme i å satse på lokal etablering. Dette begrunnes i at regionen har en av Norges sterkeste, mest internasjonale og mest innovative industrimiljøer.

– Dette bekreftes av at flere eksterne aktører kontakter oss for å diskutere sine planer. Potensialet er således stort for en fokusert satsing i denne vekstnisjen, heter det.

Skaffe oversikt

Det er personer tilknyttet Total Innovation og NCE Raufoss som skal stå for utredningen. De skisserer følgende delmål for prosjektet:

  • Skaffe oversikt over aktuelle initiativer.
  • Danne seg oversikt over industrien, nasjonalt og internasjonalt, partnere og markedsmuligheter.
  • Avklare regionale forutsetninger, industrielt og samfunnsmessig.
  • Potensial for regional utvikling, verdiskapning og nye arbeidsplasser.
  • Suksessfaktorer og attraktivitet.
  • Forslag til videre arbeid, organisering og finansiering.

Bellona og Eidsiva

Miljøstiftelsen Bellona har i samarbeid med Eidsiva Energi AS tidligere undersøkt forutsetninger for etablering av batteriindustri i Innlandet. Denne studien ble publisert i februar i år.

Denne mulighetsstudien viser at Norge, og spesielt Innlandet, har gode forutsetninger for å delta i det nye industrieventyret som batteriproduksjon for transportsektoren kan representere. Det pekes i denne rapporten på at Innlandet kan tilby noe av Europas beste pris forindustrikraft, viktige industriklynger, konkurransedyktig arbeidskraft, forskningsmiljø og gode transportforbindelser.

Budsjett på fem millioner

Rådmann i Vestre Toten kommune, Bjørn Fauchald er styreleder i det regionale næringsutviklingsprogrammet. Det er fire kommuner som samarbeider om programmet; Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land.

– Vi har cirka 5,5 millioner kroner som vi bruker på næringstiltak i året. Det er bedriftsrettede tiltak, særlig det vi kaller tidligfaseprosjeketer, sier Fauchald.

Saken er hentet fra Oppland Arbeiderblad 17. oktober 

NCE Raufoss

Tilbake til aktuelt