Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Klynger og nettverk i Innlandet

27.11.2018

«En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter - små og store - som samhandler og innoverer gjennom utstrakt grad av kompetansedeling og samarbeid.» Torger Reve, Professor Handelshøyskolen BI.

Av

NCE Raufoss

Tilbake til aktuelt