Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Nå vil de erobre el-nettet

14.01.2019

Lokal industri står i startgropa for å erobre et nytt marked for aluminiumprodukter.

Lena Metall og Hydal Aluminum Profiler med sine underleverandører, står klare til å produsere stolper og master for gatelys og elnettet.

Den aluminiumsbaserte industrien i vårt distrikt tenker stadig ut nye bruksområder for aluminium. Lena Metall er nylig ferdig med et treårig utviklingsprosjekt for sine aluminiumstolper. Bedriften i Bilitt Næringspark står nå klare til å starte salg og produksjon av stolper til gatebelysning og distribusjonsnettet lokalt og regionalt. Typiske potensielle kunder er kommuner, Eidsiva og tilsvarende nettselskaper. Samtidig kan Hydal Aluminium Profiler på Raufoss markere at bedriften har kommet et steg videre i prosessen med levering av høyspentmaster til Statnett. Det er ny klart at Hydal sammen med underleverandør Kapp Aluminium Tretum Offshore skal levere til Statnetts prosjekt i Kobbvatn i Nordland, som er en del av det norske sentralnettet på 420 KV.

Leveringsklare
– Vi har laget en familie av stolper og master. Alt fra stolper for gatebelysning til de største mastene i Statnetts sentralnett, sier prosjektdirektør i SINTEF Manufacturing, Kari Broberg. Observante totninger og andre har kanskje sett mørkebrune aluminiumstolper langs Bjørnstadflåa på Kapp. Her har Lena Metall satt opp noen av sine stolper i forbindelse med testing. Nå er den tre år lange utviklings- og testperioden ferdig. All godkjenning og dokumentasjon foreligger. – Vi er leveringsklare, sier daglig leder Edvard Dysthe ved Lena Metall.

Komplette stolper
Det er komplette stolper for el-nettet som leveres fra Bilitt. De leveres i 4, 5 eller 6 meters lengder som letter transporten. Stolpene som kan skjøtes til ønsket lengde, leveres med ferdig oppheng for strømførende liner. Lena Metall har tenkt på sikkerhet for nettarbeiderne også. Stolpene leveres med klatresko og fallsikring. De første stolpene til distribusjonsnettet er levert og skal settes opp på Vardalsåsen. Lena Metall sikter seg inn mot det lokale og regionale el-nettet.

Vant anbud
Hydal Aluminium Profiler med sine samarbeidspartnere, deriblant Kapp Aluminium, sikter seg inn mot sentrallinjemarkedet. Som kjent gjennom flere artikler i OA har partene levert en såkalt monstermast til Statnett (les om dette her). Denne masta ble i 2017 døpt Alma og sendt til Spania for fullskala testing. Resultatene var så gode at Statnett har bestemt seg for å bruke aluminiumsmaster i et høyspentprosjekt i Kobbvatnet i Nordland. – Det er nå klart at vi skal levere til dette prosjektet, sier Roy Blien på vegne av Hydal. 

Leveringen til det værutsatte terrenget i Nordland skal skje til våren. Som sist vil mastene bli montert på Kapp før de merkes, demonteres og sendes nordover for ny montasje. – Dette er en viktig leveranse for oss. Vi tror det gir oss et fortrinn overfor konkurrentene, sier Blien. Det neste er at Statnett har signalisert å bygge en større linje på Haugalandet i Rogaland bestående av 50 til 100 master. – Det vil være med i anbudskonkurransen, sier Blien.

Miljøprosjekter
Både Lena Metall og Hydal Aluminium ser på sine prosjekter som gode miljøprosjekter, og viktige prosjekter for Norge mens det grønne skiftet får større fokus. Lena Metalls ambisjon er at deres master skal erstatte kreosot- og saltimpregnerte stolper. – Kreosot er kreftfremkallende og saltimpregnerte stolper er heller ikke bra for miljøet, sier Dysthe som viser bilder av avrenning fra kreosotstolper ned i grunnen. Bruk av kreosot i nye stolper blir kanskje forbudt om et års tid. – Våre stolper får heller ikke råte- eller hakkespettskader, legger Dysthe til.

Stor restverdi
Sammen med Kari Broberg i SINTEF Manufacturing på Raufoss og teknisk tegner Torstein Budsberg ved Lena Metall, argumenterer Dysthe og Blien for bruk av aluminium. Materialet er mye lettere enn stål og tre, noe som har stor betydning under transport i terrenget. – En komplett aluminiumskonstruksjon med alt tilbehør veier så lite at hele konstruksjonen kan fraktes ut i terrenget med cirka halvparten av antall turer med helikopter sammenlignet med tilsvarende master i stål, sier Budsberg.

Industrien mener det er mye enklere å bygge i aluminium. Konstruksjonene kan lettere formes eller ekstruderes. Aluminium har økt levetid og reduserte levetidskostnader. Aluminium ruster heller ikke, og restverdien er meget stor. Som Blien sier: All aluminium kan smeltes og brukes på nytt med et energiforbruk på bare 5 prosent sammenlignet med "jomfruelig" aluminium.

Saken er hentet fra Oppland Arbeiderblad

NCE Raufoss

Tilbake til aktuelt