Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Fagskole for framtida

24.04.2019

Stortingets utdannings- og forskningskomité lot seg imponere på Fagskolen Innlandet torsdag den 11. april.

Skolen i Gjøvik har som ambisjon å være Norges mest framtidsrettede, og tar stadig i bruk ny teknologi for å holde nivået høyt. – Framtidsrettet er ingen stabil størrelse, påpekte assisterende rektor Frank-Jørgen Vangen til følget på åtte stortingsrepresentanter. De inviterte seg selv på nyåret i år. – De skrev da i en mail at de ønsket å besøke en fagskole på Østlandet, og vår er jo en av de største i landet. Det er generelt fokus på fagskoler for tida. Vi er i vinden, sier lektor Håvard Lund til Oppland Arbeiderblad.

Roboter på nett
På grunn av det ambisiøse målet å være mest framtidsrettet av alle fagskolene, bruker Fagskolen Innlandet blant annet avanserte nettprogrammer som faktisk gjør det mulig for å studenter å delta fysisk når de ikke er til stede. – De kan koble seg på laboratorier her fra hvor som helst, og kan fjernstyre roboter. Vi har også begynt å bruke VR (virtual reality) i undervisningen, opplyste Frank-Jørgen Vangen til stortingskomiteen torsdag. Virtual reality, på norsk virtuell eller kunstig virkelighet, er teknologi som lar brukeren påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø. De fleste miljøene omfatter både syns- og lydinntrykk, og blir vist på en skjerm eller gjennom spesielle briller.

To av ti møter opp
Fagskolen Innlandet har 1100 elever, og de fleste har nytte av den nye teknologien. Rett og slett fordi de fleste oppholder seg andre steder enn på skolen. – Bare 20 prosent er heltidsstudenter, for de øvrige dreier det seg om nettbasert undervisning med samlinger nå og da, forteller Vangen til OA. Likevel kommer åtte av ti studenter fra det sentrale Østlandsområdet. Resten er spredt ut over alle landets fylker. – Mange er i jobb mens de studerer, bemerker Vangen.

Øker jevnt og trutt
Da utdanningskomiteen ytret ønske om en omvisning på en fagskole på Østlandet, hadde de flere muligheter. – Det er seks av dem i landsdelen. Men Fagskolen Innlandet har i mange år tatt ansvar for å bygge opp fagskolene nasjonalt, og vi kniver med Hordaland om å være størst i landet, påpeker Vangen. Skolen har vokst betydelig senere år. – Antallet studenter øker jevnt og trutt. For ti år tilbake var det kanskje 750, forteller assisterende rektor. Antall ansatte er i dag 73. Skolen var tidlig ute med nettundervisning. Den har satset på det siden 2005. Den satser imidlertid også på praktiske læreoppgaver. – Vi samarbeider tett med næringslivet, for eksempel industrien på Raufoss, sier Vangen.

Saken er hentet fra Oppland Arbeiderblad

NCE Raufoss

Tilbake til aktuelt