Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Industrifagskolen - framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse

12.08.2019

Industrifagskolen (bransjeprogrammet) er et offentlig finansiert tilbud om kortere utdanninger for fagarbeidere. Søknadsfristen er 15. august.

Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang. Korte og spissede utdanninger på fagskolenivå bidrar til å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. 

Moduler

Utdanningsmodulene skal gi kompetanse som gjør fagarbeideren bedre rustet i møtet med ny teknologi. Kompetansen skal kunne benyttes av ansatte i produksjon. Mange bedrifter trenger kortere og mer spissede utdanninger som et alternativ til hele fagskoleutdanninger. Behovet er først og fremst å utvide kompetansen til fagarbeideren.

Fagskolen Innlandet tilbyr følgende kurs høsten og vinteren 2019-2020

Forkurs til industriell digitalisering (5stp)

 • Kommunikasjon med IKT
 • Styringsteknikk
 • Mekanikk med praktisk regning

Industriell intelligens (10 stp)

 • Pneumatiske styringer med simulering
 • Styring av motordrifter
 • Sensorer og aktuatorer
 • Programmering av PLS
 • Reguleringsteknikk med PLS
 • Datakommunikasjon i industrien
 • Dokumentasjon av industrielle styringer

Fleksibel digitalisert produksjon (10 stp)

 • DAK - 3D modellering og konstruksjon
 • DAP - Tilvirkningsteknologier
 • Produktutvikling
 • Kvalitet, standarder og kontroll
 • Industrielle robotsystemer
 • Produksjonslogistikk
 • Autonomi i produksjon

Tingenes internett og stordata (10 stp)

 • Grunnleggende IKT
 • Databaser
 • Datanettverk
 • Tingenes internett
 • Skybasert lagring og tjenester
 • Statistikk
 • Datafangst og analyse

Opptakskrav

 • Fagbrev/svennebrev eller minimium 5 års relevant praksis.
 • Realkompetanse kan vurderes.
 • Forkurs anbefales.

Søkandsfrist er 15. august.

Last ned brosjyre her

Kontakt Frank-Jørgen Vangen tlf. 958 12 313 / 61 14 54 00
eller Mette Foss Dalseg tlf. 992 46 574

 

NCE Raufoss

Tilbake til aktuelt