Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Egen EU-rådgiver for klyngen

19.09.2019

NCE Raufoss har fått støtte fra Innovasjon Norge til å ansette en EU-Rådgiver som skal jobbe med å få flere EU-prosjekter til bedriftene i klyngen. Stillingen er finansiert av Innovasjon Norge og NCE Raufoss klyngen over to år. Målet med stillingen er å få flere bedrifter til å søke finansiering gjennom EU sine programmer.

I mai ansatte vi Lene Lad Johansen. Hun kommer fra jobben som rådgiver og prosjektleder i Oslo kommune og har jobbet med EU-prosjekter innenfor flere fagfelt. Lene er ansatt hos SINTEF Manufacturing, men skal jobbe for alle bedriftene i klyngen. Hun er nå i gang med å bli kjent med bedriftene, og har flere prosjektideer på bordet allerede.

– Jeg har startet å jobbe med de bedriftene som er interessert i prosjektutlysninger rett over nyttår, men håper å kunne møte alle bedriftene utover høsten. Det er mange initiativer og utviklingsaktiviteter her på Raufoss. Her finnes det allerede omfattende samarbeid om forsking, utvikling, kompetanse og nyskaping i tillegg til et tradisjonsrikt klyngesamarbeid. Dette, i tillegg til samarbeidskulturen i parken, tror jeg gjør det lettere for bedriftene her å ta steget til internasjonale samarbeidsprosjekter. Det er flere bedrifter her som allerede har prøvd, og lykkes, med EU-søknader. Det er mye læring og erfaringer å trekke på i parken, sier Lene.

EUs rammeprogram for forskning og utvikling, Horizon2020, blir fra 2021 erstattet av Horizon Europe. Alle prioriteringene er ikke landet enda, men det er ingen tvil om at det blir en stor satsning på konkurransekraft og digitalisering i Europeisk industri. – EU ønsker å finansiere digitalisering og en raskere implementering av ny teknologi i all industri. I tillegg er det et viktig mål å gjøre industrien bærekraftig. Dette er tiltak for å styrke konkurranseevnen for både å beholde og skape arbeidsplasser, sier Lene.

Europeisk industri står for 50 % av eksporten og over 52 millioner arbeidsplasser i Europa. Lene mener manufacturing er spesielt viktig i dette bildet. Det å beholde arbeidsplasser i Europa når Kina og andre land satser tungt på sektorer der Europa har lange og sterke tradisjoner er helt essensielt. Èn arbeidsplass innen manufacturing bidrar til 2,5 arbeidsplasser i verdikjeden. EU satser på utvikling innenfor dette området, det betyr mange muligheter for bedriftene i klyngen. – Skal vi lykkes i Horizon Europe, må vi posisjonere oss for dette nå. Raufoss miljøet har en sterk samarbeids- og innovasjonskultur. I tillegg har vi kunnskapsmiljøer å trekke på. Alt ligger egentlig til rette. Vi må bare ville det, sier Johansen som gjerne vil at bedrifter som er interessert i EU tar kontakt.

Kontaktinformasjonen til Lene finnes her.

NCE Raufoss

Tilbake til aktuelt