Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

NTNU og Dokka Fasteners signerte historisk lisensavtale: Sammen gjør de boltene smarte

10.01.2020

Boltene som blir levert fra Dokka skal selv fortelle hvordan de har det etter et de er montert. Slik går det når forskingen og lokal industri samarbeider.

Den 8. januar leverte Dokka Fasteners rundt en million av den vanligste standardbolten til vindmøller rundt i verden Markedet totalt er på 7,7 millioner. Når de snart skal levere smarte bolter håper de på å ta en større del av totalen. Onsdag skrev NTNU og Dokka Fasteners under en lisensavtale for deres smarte bolter.

– Det er godt å komme til denne dagen. Dette er en milepæl for oss, sier Andre Klaseie, administrerende direktør for Dokka Fasteners.

Samarbeidsprosjektet har pågått i et par år og kom til ved en tilfeldighet.

– De var to venner som pratet sammen. En som jobbet hos oss og en som jobbet her på NTNU. De pratet om hva de kunne samarbeide om, og denne tilfeldigheten førte oss hit der vi er i dag, sier Klaseie.

Han mener dette viser hvor viktig det er å jobbe for å ha aktive nettverk mellom forskingen og bedriftene lokalt.

Sender info til Dokka

Michael Cheffena er professor på institutt for vareproduksjon og byggteknikk på NTNU på Gjøvik og har ledet forskingsarbeidet. Han forteller at de smarte boltene vil kunne føre til enorme besparelser for dem som drifter vindmøller, spesielt ute til havs. I dag må bolter sjekkes manuelt ved regelmessige tilsyn, og det er både dyrt og kan være farlig.

– De smarte boltene registrerer endring i belastning, som indikerer en potensiell risiko. Dette sendes videre via en skyløsning til Dokka, sier han.

På Dokka kan de dermed sitte og holde oversikt over alle boltene som har denne teknologien, og gi beskjed til de som har ansvaret for vedlikehold om hvilke bolter som trenger ettersyn.

– Ute til havs må de gjøre slike ekspedisjoner med helikopter eller båt. Å ha mer målrettet vedlikehold er både billigere, tryggere og det sparer miljøet, sier han.

Skal testes videre

Cheffena forteller at de største utfordringene var å få på plass en sensor som ikke gikk ut over kvaliteten til bolten, det skulle ikke være for kostbart og den må være pålitelig i lang tid etter at den blir montert.'

– Balansen mellom disse tre faktorene var viktig, sier Cheffena.

 

– Det finnes jo noen løsninger på markedet i dag, men det er en grunn til at de ikke er tatt i bruk i stor grad. De er både for dyre og komplekse, sier Kalseie.

Pilotfasen starter nå for de smarte boltene med utvalgte kunders testsentre. Deretter skal de begynne å selge produktet.

– Markedet er stort og vi kan gjøre alle bolter smarte, men det vil være størst behov ved kritiske installasjoner der kravet om sikkerhet er stort, sier han.

Han mener at både innen vind, olje og gass vil det være et stort potensial til både å sikre Dokka Fasteners posisjon i markedet og for en ytterligere vekst.

– Markedet er der, og nå har vi et meget godt produkt som våre eksiterende og potensielle kunder har vist stor interesse for, sier Klaseie.

– Uhyre stolt

Viserektor Jørn Wroldsen sa under signeringsfesten på NTNU at dette er et resultatet av hvordan NTNU jobber i forhold til næringslivet.

– Det går rett inn i vår strategi og viser hvordan vi kan samarbeide med lokalt næringsliv om produkter som går direkte ut i markedet, sier han.

Torbjørn Skogsrød er leder av institutt for vareproduksjon og byggteknikk. Han sa han var uhyre stolt av den jobben som er gjort av både hans kolleger på NTNU, men også hos Dokka Fasteners

– Mange har oppfatning om at universitetet holder på med noe veldig teoretisk. Men her går det rett fra grunnforskning til et produkt som skaper konkurransekraft i våre bedrifter, sa han.

Han ga honnør til Dokka Fasteners som har forstått mulighetene som ligger i et samarbeid med NTNU og oppfordret andre bedrifter til å la seg inspirere.

Stort konsern

– Vi burde jo ha en slik signering i uka, sier Stein Eggan, administrerende direktør for NTNU technology transfer.

Han signerte på vegne av NTNU og fortalte av lisensavtalen sier hvordan det kommersielle ved salg av produktet skal håndteres.

– Det er enorme summer som brukes på forskning hvert år- Vi trenger slike teknologiske forsprang som dette i Norge, sier han.

Prosjektet er støttet av Regionalt forskningsfond med fire millioner kroner.

Klaseie fortalte også om hvor viktig det er for Dokka Fasteners å være en del av konsernet til Würth. De har 400 selskaper i 80 land og over 80.000 ansatte. For øyeblikket bygger Würth et innovasjonssenter som skal hjelpe de ulike bedriftene med å videreutvikle sine produkter ytterligere. Klaseie ser at også muligheter for at de på Dokka også kan nyte godt av denne avdelingen.

Ordfører Ola Tore Dokken (SP) i Nordre Land var til stede under signeringen onsdag.

– Vi har snakket om og håpet at NTNU skal ha en effekt på næringslivet i regionen. Og nå ser vi konkrete resultater av dette. Vi kan håpe at andre deler av næringslivet også ser de store ressursene som ligger i den kompetansen og forskningen som er her på NTNU, sier han.

Artikkelen ble hentet fra Oppland Arbeiderblad, journalist Per Skjønberg.

 

NCE Raufoss

Tilbake til aktuelt