Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Attraktiv fulltidsstilling i VilMer

04.02.2020

VilMer er en spennende sosial innovatør i vekst, og har behov for fulltidsressurs fra 1. april 2020.

VilMers visjon er livsutfoldelse gjennom positiv aktivitet. Selskapet ser at opplevelser og sosialt samvær har stor positiv innvirkning på livskvalitet. VilMer tilbyr løsninger på kvalitetsreformen "Leve hele livet", som skal være med på å skape et mer aldersvennlig Norge.

Les mer om selskapet her

VilMer har behov for fulltidsressurs fra 1. april 2020, med mulighet for å starte umiddelbart.

Overordnet om rolle
Ulike oppgaver i et tidligfaseselskap i et spennende og dynamisk miljø i nært samarbeid med andre ansatte og partnere fra offentlig og privat virksomhet. Dette inkluderer blant annet følgende oppgaver:

• Dialog og koordinering med kommuner, institusjoner, lag og foreninger, barnehager, skoler, bedrifter og enkeltindivider, herunder oppfølging av bestillere og bidragsytere på vilmer.no
• Oppfølging og bruk av administrasjonsgrensesnitt på vilmer.no til bl.a. meldingsutveksling
• Bidra i avtalt arbeid med rekruttering / aktivering av nye bidragsytere på vilmer.no
• Bidra med markedsarbeid lokalt og delta på avtalte VilMer-arrangement og stands
• Dra ut på avtalte oppdrag for å ta bilder eller korte «videosnutter»
• Virksomhetsutvikling, analysearbeid og kundeundersøkelser i samarbeid med andre ansatte

Arbeidssted vil være Gjøvik og Innlandet vest for Mjøsa, med noe reising til Ringsaker og Oslo.

Stillingsannonsen finnes her

VilMer er et inkubatorselskap i Total Innovation, som er medlem i NCE Raufoss.

%MCEPASTEBIN%
NCE Raufoss

Tilbake til aktuelt