Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Forskning i fellesskap i NCE Raufoss - Fra regional til europeisk forskning

Raufoss ASA var i flere tiår en stor kunde innen brukerstyrt forskning i norsk instituttsektor, særlig innen aluminiumteknologi. Den nasjonale satsingen på å bygge det norske aluminium-cluster, var en av bærebjelkene i den innovative næringsutviklingen på Raufoss. Satsingen på aluminiumteknologi i bygg, forsvar, romfart, satellittantenner, sportsartikler, personbil og nyttekjøretøy ga grunnlag for en omfattende næringsvirksomhet innen aluminium videreforedling – oftest i automatiserte foredlingsprosesser.

Da Raufoss ASA ble splittet i selvstendige virksomhet, var en av virksomhetene forløperen til dagens SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM). Fram til oppstart av NCE Raufoss forprosjekt, var i all hovedsak FoU-innsatsen utført i Raufoss miljøet egenfinansiert. I dag er 60 % av aktiviteten i SRM offentlig finansiert – enten direkte i kompetanseprosjekt eller via bedrifter i brukerstyrte prosjekt.

Etter oppstarten av NCE Raufoss har klynga deltatt i eller ledet 3 Arenaprosjekt, 4 kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB LPD/Lean Product Development, SuM/Sustainable Manufacturing of Light Weight Structures, Compact/Composite structures under impact loading og Lean Operations), ca 30 Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP som har endret navn til Innovasjonsprosjekt i Næringslivet) og 2 Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI Norman/Norwegian Manufacturing Future og SimLab/Structural Impact Laboratorium).

I tillegg til de nasjonale prosjektene, er SRM koordinator for to EU prosjekt (IC2 Intelligent and Customized Tooling og SupLighth (Sustainable and Efficient Production of Lightweight Solutions), og er sentrale I fire Regionale Forskningsfondprosjekt (RFF Innlandets StålSmi- Innovativ teknologi for varm-smiing av stål, Lean på norsk og MUMI - Nye materialer og utviklingsverktøy for miljøvennlige drikkevannsrørkoblinger samt Midtnorges AutoSkip - Automatisering i produksjon av offshore support fartøy.

Hele vareproduksjons verdikjede dekkes, fra material- prosess- og produkt-utvikling til automatisert og fleksibel produksjon.

Mer enn 50 deltagende bedrifter og ca 20 samarbeidende universiteter og institutter har avdekket en stor mengde ny kunnskap til stor nytte for eksisterende og nye aktiviteter.

Total prosjektportefølje i FoU prosjektene inkludert industriens egenandel har passert en milliard kroner. Målsetningen om utviklingsaktivitet på 5 ganger NCE Raufoss rammene er derved oppfylt. I tillegg er det en stadig økende andel av FoU porteføljen som har internasjonale partnere.

Jon Sandvik

SINTEF Raufoss Manufacturing AS / NCE Raufoss

AKTUELT

Gassbeholdere for 120 millioner til Irak
Hexagon Regasco skrev nylig en ny kontrakt med Gas filling company i Irak til en verdi av omtrent 15 millioner dollar. Noe som blir omtrent ...
Les mer ›››
Lean koordinatortreff
SINTEF Raufoss Manufacturing inviterer til Lean koordinatortreff den 12. og 13. september 2017. ...
Les mer ›››
Historisk satsning på NTNU Gjøvik
En bevilgning på 100 millioner kroner skal styrke grunnforskning på vareproduksjon, og setter NTNU Gjøvik i førersetet nasjonalt. ...
Les mer ›››
Erna lover teknologimilliard
Statsminister Erna Solberg går til valg med løfter om å sette av minst 1 milliard kroner de neste fire årene til teknologiutvikling. ...
Les mer ›››

NYHETER

Nyhetsbrev