Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Forskning i fellesskap i NCE Raufoss - Fra regional til europeisk forskning

Raufoss ASA var i flere tiår en stor kunde innen brukerstyrt forskning i norsk instituttsektor, særlig innen aluminiumteknologi. Den nasjonale satsingen på å bygge det norske aluminium-cluster, var en av bærebjelkene i den innovative næringsutviklingen på Raufoss. Satsingen på aluminiumteknologi i bygg, forsvar, romfart, satellittantenner, sportsartikler, personbil og nyttekjøretøy ga grunnlag for en omfattende næringsvirksomhet innen aluminium videreforedling – oftest i automatiserte foredlingsprosesser.

Da Raufoss ASA ble splittet i selvstendige virksomhet, var en av virksomhetene forløperen til dagens SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM). Fram til oppstart av NCE Raufoss forprosjekt, var i all hovedsak FoU-innsatsen utført i Raufoss miljøet egenfinansiert. I dag er 60 % av aktiviteten i SRM offentlig finansiert – enten direkte i kompetanseprosjekt eller via bedrifter i brukerstyrte prosjekt.

Etter oppstarten av NCE Raufoss har klynga deltatt i eller ledet 3 Arenaprosjekt, 4 kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB LPD/Lean Product Development, SuM/Sustainable Manufacturing of Light Weight Structures, Compact/Composite structures under impact loading og Lean Operations), ca 30 Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP som har endret navn til Innovasjonsprosjekt i Næringslivet) og 2 Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI Norman/Norwegian Manufacturing Future og SimLab/Structural Impact Laboratorium).

I tillegg til de nasjonale prosjektene, er SRM koordinator for to EU prosjekt (IC2 Intelligent and Customized Tooling og SupLighth (Sustainable and Efficient Production of Lightweight Solutions), og er sentrale I fire Regionale Forskningsfondprosjekt (RFF Innlandets StålSmi- Innovativ teknologi for varm-smiing av stål, Lean på norsk og MUMI - Nye materialer og utviklingsverktøy for miljøvennlige drikkevannsrørkoblinger samt Midtnorges AutoSkip - Automatisering i produksjon av offshore support fartøy.

Hele vareproduksjons verdikjede dekkes, fra material- prosess- og produkt-utvikling til automatisert og fleksibel produksjon.

Mer enn 50 deltagende bedrifter og ca 20 samarbeidende universiteter og institutter har avdekket en stor mengde ny kunnskap til stor nytte for eksisterende og nye aktiviteter.

Total prosjektportefølje i FoU prosjektene inkludert industriens egenandel har passert en milliard kroner. Målsetningen om utviklingsaktivitet på 5 ganger NCE Raufoss rammene er derved oppfylt. I tillegg er det en stadig økende andel av FoU porteføljen som har internasjonale partnere.

Jon Sandvik

SINTEF Raufoss Manufacturing AS / NCE Raufoss

AKTUELT

SINTEF Raufoss Manufacturing og NCE Raufoss får N
38 næringsmiljøer fra hele landet har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult, blant annet SINTEF Raufoss Manufacturing p...
Les mer ›››
Foreslår basisfinansiering til SINTEF Raufoss Man
I dag, 12. oktober, har Regjeringen Solberg lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Regjeringen foreslår å øke basisbevilgning...
Les mer ›››
Intek-utstyr for 8,2 millioner til Hunton
Intek Engineering AS skal levere pakkeanlegg med robot og annet utstyr til Huntons fabrikk nummer to i Hunndalen. Kontrakten er på 8,2 mill...
Les mer ›››
Industriprisen
Har du husket å melde på deg og din bedrift? ...
Les mer ›››

NYHETER

Nyhetsbrev