Besøk oss på Facebook!Send oss en mail 

Produserer 30 prosent raskere og billigere på Raufoss enn i Kina

Kongsberg Automotive på Raufoss har ingen planer om å flagge hjem koplingsproduksjonen. Den er hjemme allerede.

I dag går 95 prosent av produksjonen til Kongsberg Automotive (KA) på Raufoss til bilfabrikker i Europa. Utflagging til Kina er ikke aktuelt, derimot må fabrikasjonskapasiteten der økes.
- Markedet vokser mer i Kina, og da må vi produsere der bilfabrikken er, sier fabrikkdirektør Terje Sagbakken ved KA på Raufoss.
Fabrikken produserer og monterer koplinger for lastebiler og tungt materiell, mange varianter og størrelser fra 6 - 16 mm. I tett samarbeid med SINTEF Raufoss Manuafacturing blir produksjon og montering mer og mer robotisert og automatisert. Det gjør det mulig å bli i Norge.

Banker Kina-fabrikk
- Vi bygger opp produksjon i Kina. Der monteres delene manuelt. Det vil si at vi i Norge produserer 30 prosent billigere og raskere takket være automatisering, sier Sagbakken til TU.
KA har en markedsandel på ca. 40 prosent i Europa. Det markedet vil dekkes fra Raufoss.
KA bygger gradvis opp en automatisert produksjon ved deres fabrikk i Wuxi, nær Shanghai. Det blir ikke en konkurrent til norsk produksjon. Det vil ikke være lønnsomt å produsere i Kina for det Europeiske markedet, av to grunner:
1. Kapitalbinding
2. Ledetid

Tupp på leggen
Sagbakken gir et lite spark til økonomene som stirrer seg blinde på et regneark:
- Storvolumproduksjon ser veldig gunstig ut i lavkostland, men 2-3 måneder på skip er ikke billig. Det binder opp veldig mye kapital. Kundene forventer at produkter kan leveres i løpet av 3-4 dager fra bestilling. Det kan vi med produksjon i Norge, sier Sagbakken.
Han påpeker at KA i Norge hele tiden må effektivisere og robotisere for å være konkurransedyktig i Europa.
- Det er en "homesourcing drive" i bildelbransjen i Europa. De som leverer til bilindustrien, tar produksjonen hjem på grunn av tidsaspektet og kapitalbinding, sier Sagbakken.

Geografi og kultur
Det er også mye komplisert logistikk når man skal pakke til mange ulike mottakere - og alt skal sendes i et stort antall containere med lossing i ulike havner i Europa.
- Selv om også kineserne robotiserer og begynner å bli kvalitetsbevisste, vil fortsatt nærhet til sluttbruker telle for dyre, kapitalintensive varer. Samtidig er ikke lønnsforskjellene like store lengre, og vi kan produsere med færre ansatte, sier Sagbakken.
Det påpekes også at det er utfordringer med språk og kommunikasjon når man produserer i fremmede kulturer. Det er aspekter som sjelden tas med i betraktningen før en outsourcing-beslutning fattes.

Interessante oppgaver
SINTEF Raufoss Manufacturing merker en betydelig økt interesse for å automatisere. Administrerende direktør Roger Kyseth sier at hovedårsaken tidligere var å spare lønn.
- Nå er det flere elementer, blant annet å tiltrekke seg framtidige ansatte ved å gi dem interressante oppgaver i kombinasjon menneske-maskin, sier Kyseth.
SINTEF Raufoss Manufacturing er ikke selv leverandør, men bistår med teknologi, prosesser og å få roboter til å løse oppgaver.

Fleksible og lærenemme roboter
For bedrifter med masseproduksjon, store serier og volumer, er det ikke vanskelig å se fordel med roboter og automatisering. Mange norske selskaper har små volum som i utgangspunktet ikke er så enkelt å robotisere. Men med mer avanserte, fleksible roboter og smarte systemer og prosesser, er det mulig å robotisere små volum og avanserte produkter.
- Vi jobber med å gjøre roboter mer autonome. Via sensorer og algoritmer blir roboter mer fleksible. da senker vi terskelen for å robotisere, sier Kyseth.
Neste trinn er å gjøre roboter mer intelligente. De skal selv "lære" og skjønne hvordan oppgaver skal løses. I industriell skala er det foreløpig tidlig, men utviklingen går fort i den retningen.
3D-printing er trukket fram som et alternativ til uteproduksjon. Kyseth har ikke tro på at det kommer så fort som mange ønsker.
- Vi jobber mye med 3D-printing, men det er foreløpig umodent. Alle som jobber profesjonelt vet at det er et godt stykke igjen. Det må forskes og jobbes mer med både geometri og multimaterialer.

Artikkelen er hentet fra Teknisk Ukeblad.